NR SR súhlasí s členstvom SR v Európskej vesmírnej agentúre

Parlament v stredu vyjadril svoj súhlas s návrhom na uzavretie Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Na...

Objavili najstaršiu slnečnú sústavu s planétami veľkosti Zeme

Medzinárodný tím astronómov objavil pomocou teleskopu Kepler najstaršiu známu slnečnú sústavu s planétami veľkými približne ako Zem. Tvorí ju hviezda Kepler-444 a päť planét,...

Ako a kde sa dá pozorovať kométa Lovejoy?

Už dlho sa laickí, ale aj profesionálni, astronómovia tešili na „príchod“ kométy Lovejoy (celým menom C/2014 Q2). Vieme o nej od augusta 2014, kedy ju objavil amatérsky astronóm...

ESA bude naďalej využívať ruské rakety Rokot

Európska vesmírna agentúra (ESA) chce vyviesť na obežnú dráhu v tomto roku tri satelity diaľkového sondovania Zeme, jeden z nich sa plánuje vyviesť pomocou ruskej nosnej rakety...

Nový astronomický portál vesmir.sk

Predstavujeme vám vynovený a prepracovaný portál vesmir.sk, ktorí sme po dlhej dobe odeli do nového dizajnu a obohatili novými funkciami. Dovoľte, aby sme vás s novinkami na...

Astronomická žatva Dr. Jiřího Grygara - 14.11.

Pozývame Vás na prednášku známeho českého astronóma – popularizátora vedy a astrofyziky, pána RNDr. Jiřího GRYGARA, CSc. (Fyzikálny ústav AV ČR, Praha) "ASTRONOMICKÁ ŽATVA" v...

Kalendár pozorovateľných komét

Na tejto stránke nájdete odkazy na stránky venujúce sa aktuálnym pozorovateľným kométam, ako aj zoznam všetkých periodických aj neperiodických komét.

Kalendár meteorických rojov

Na tejto stránke nájdete zoznam najvýznamnejších meteorických rojov, ktoré budú pozorovateľné v roku 2015

Kalendár úkazov

Na tejto stránke nájdete odkazy na niektoré stránky slovenských hvezdární, ktoré vám ponúkajú zoznam zaujímavých úkazov, ktoré odporúčame pozorovať.

Zákryty hviezd planétkami

Táto stránka slúži ako odkazovač na aktuálne stránky týkajúce sa zákrytov hviezd planétkami. Nájdete tu zoznam všetkých zaujímavých zákrytov.