Súťaž Vesmír očami detí

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,

CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

 

vyhlasujú XXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ

 

Ako prebieha súťaž?

 

Súťaž prebehne v dvoch etapách:

1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské  kolo

Podmienky súťaže:

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

 1. kategória - materské školy
 2. kategória - 1. - 4. ročník ZŠ
 3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ
 4. kategória - základné umelecké školy - prípravné štúdium ZUŠ a 1. - 4. ročník ZŠ
 5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou o formáte maximálne A2.

Na zadnú stranu práce treba napísať:

 • názov práce,
 • meno a adresu autora,
 • jeho vek,
 • kategóriu,
 • triedu a
 • meno vyučujúceho.

Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Postup:

Do celoslovenského kola vybrala okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručil so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2014 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Zasadnutie poroty celoslovenského kola je naplánované na 11. apríla 2014.

 

 

Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

 

Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresného kola do 14. februára 2014 na nimi uvedenú adresu.

 

 

Súťažné práce v 1. etape z okresov Komárno, Nové Zámky a Bratislava posielajte do 14. februára 2014 na adresu:

Slovenká ústredná hvezdáreň

Komárňanská 134

94701 Hurbanovo

 

Počet videní: 7910 Pridať článok medzi obľúbené Tlač článku Uložiť článok ako čisté HTML Poslať článok e-mailom
AKB už aj na Facebooku AKB už aj na Facebooku! © 1999, 2010 vesmir.sk, Astronomický klub Bratislava RSS kanál
Webhosting pre naše stránky poskytuje Atlantis Systems, s. r. o.